NAPRAWIACZE ŚWIATA - Spotkanie kawiarenek naprawczych

Dzięki inicjatywie „StarterPack” Fundacji Veolia Polska już wkrótce rozpocznie działalność  12 nowych kawiarenek naprawczych w Poznaniu, Warszawie i Łodzi.

4 grudnia w trakcie, zorganizowanych pod patronatem wiceprezydenta Miasta Poznania Jędrzeja Solarskiego, warsztatów NAPRAWIACZE ŚWIATA zostały ogłoszone wyniki naboru do programu! Nowym kawiarenkowiczom wręczyliśmy StarterPacki, czyli zestawy początkowe niezbędne do uruchomienia kawiarenki naprawczej.

StarterPack zawiera: grant finansowy w wysokości 5 tys. zł, szkolenie, wsparcie merytoryczne i organizacyjne, zestaw narzędzi oraz… zapas kawy dla wszystkich nowych naprawiaczy.

W trakcie warsztatów odbyły się prelekcje, podczas których użytkownicy kawiarenek naprawczych z różnych stron świata podzielili się ze zgromadzonymi swoją wiedzą i pomysłami na rozwój idei. 

Zorganizowane zostało także szkolenie z zakresu cieszącego się niesłabnącym zainteresowaniem – fundraisingu.

Uczestnikami wydarzenia byli m.in. aktywiści z Łodzi i Poznania, w tym przedstawiciele kawiarenek ze Spółdzielni Mieszkaniowej OSIEDLE MŁODYCH oraz WINOGRADY w Poznaniu, a także media lokalne. Wydarzenie objął patronatem Urząd Miasta Poznania.

Inicjatywa StarterPack realizowana jest w ramach czwartej edycji programu NaprawiaMY z Veolią, którego pomysłodawcą i operatorem jest Fundacja Veolia Polska. StarterPack to pilotażowy konkurs mikrograntowy, w jego ramach wybrano 12 organizacji pozarządowych, które otrzymają grant wysokości 5000 zł oraz pakiet narzędzi niezbędny do uruchomienie Kawiarenki Naprawczej. 

Są to następujące organizacje:

 • Centrum Ekonomii Współdzielenia Po-Dzielnia (Poznań) - “Kawiarenka Po-Dzielni”
 • Fundacja Młyn Wsparcia (Poznań) - “Senioralna Kawiarenka Naprawcza”
 • Stowarzyszenie Rodzice Razem (Warszawa) - “Kawiarenka Naprawcza Klubu Mam na Bemowie”
 • Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne (Poznań) - “Kawiarenka na Ratajczaka”
 • Fundacja Splot Społeczny  (Warszawa) - “Naprawmy to razem!”
 • Stowarzyszenie „Akademia Myśli” (Poznań) - “Zębatka”
 • Ośrodek Wyspa Kultury - filia Miejskiej Strefy Kultury w Łodzi (Łódź) - “Kombinatornia w Ośrodku Wyspa Kultury w Łodzi”
 • Fundacja Sama Mama (woj. małopolskie) - “SAME naprawiaMY”
 • Fundacja Członków Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "Winogrady" (Poznań) - „Klinika Pluszaka i drugiego życia ciuszka”
 • Fundacja Początek Świata (Poznań) - “Początek Świata Cafe”
 • Poznańska Fundacja Artystyczna (Poznań) - “Kawa i Naprawa w Spójniku - szyjemy razem!”
 • Fundacja dzielnico (Poznań) - Naramy Naprawiamy! “Naramowicka kawiarenka naprawcza”

W ramach programu w Polsce obecnie działa 7 kawiarenek naprawczych w Łodzi i w Poznaniu.

Czym są kawiarenki naprawcze i jak działają? 

Są to inicjatywy polegające na wspólnym naprawianiu rzeczy, które inaczej trafiłyby na śmietnik. Wystarczy się zgłosić np. z chyboczącym się krzesłem, skrzypiącym rowerem lub dziurawym ubraniem… oraz odrobiną pozytywnej energii. Na miejscu, przy wsparciu specjalistów, uczestnicy nauczą się jak samodzielnie dokonać potrzebnej naprawy i dać przedmiotowi szansę na drugie życie. 

Wydarzenia organizowane w ramach tego typu przedsięwzięć dają uczestnikom możliwość nabycia praktycznych umiejętności - naprawiania lub konserwowania przedmiotów codziennego użytku, a przy okazji integrują społeczności sąsiedzkie lub środowiskowe oraz zwiększają świadomość ekologiczną uczestników.

Kawiarenki to również miejsca, które uwalniają kreatywność - dzięki przestrzeni, narzędziom i wsparciu motywują do ulepszania i nadawania nowej wartości starym przedmiotom. Dzięki warsztatom upcyklingowym oraz kursom DIY uczestnicy kawiarenek naprawczych m.in. produkują ozdoby z metalu pozyskanego z przetopionych puszek ale też i zdarzyło się naprawianie łodzi!


- W kawiarenkach naprawczych spotykają się osoby podzielające filozofię zero waste, zaangażowane w sprawy klimatu, rezyliencji miejskiej i budowania wspólnot międzyludzkich, na przykład sąsiedzkich – Izabela Rakuć-Kochaniak, Prezeska Zarządu Fundacji Veolia Polska. - Inicjowane przez lokalnych aktywistów, stowarzyszenia, fundacje czy nieformalne grupy, integrują lokalne środowiska, społeczności sąsiedzkie oraz wzmacniają kompetencje społeczne, a także zwiększają świadomość ekologiczną uczestników. 


Repair cafés działają w wielu krajach na całym świecie, podejmując współpracę w ramach ruchu kawiarenkowego. Rozwija się on od 2009 roku m.in. w: Holandii, Belgii, Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Indiach czy Japonii. Szacuje się, że na całym świecie działa już ok. 2200 kawiarenek naprawczych.