Miasteczko Śląskie z 4 grantami na rzecz środowiska

Konkurs grantowy Fundacji Veolia Polska i Urzędu Miasta Miasteczko Śląskie „Wspólnie dla środowiska” został rozstrzygnięty. Fundacja nagrodziła najciekawsze projekty związane z ochroną środowiska i aktywizacją mieszkańców Miasteczka Śląskiego w obszarze ekologii i ochrony środowiska.

Konkurs skierowany był do lokalnych organizacji społecznych, jednostek samorządowych i innych instytucji publicznych oraz do nieformalnych grup mieszkańców Miasteczka Śląskiego, działających na terenie miasta i zainteresowanych ochroną środowiska w Miasteczku Śląskim i ich najbliższym otoczeniu. Jego celem jest zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców i zaangażowanie ich w działania na rzecz najbardziej palących wyzwań środowiskowych w mieście.
 
Dzięki przyznanym grantom o łącznej wysokości 15 000 zł, cztery organizacje realizować będą swoje pomysły  w zakresie ochrony środowiska na terenie miasta. Mieszkańcy będą mogli włączyć się w proponowane działania ekologiczne do końca listopada 2018 r.
 
4. września w Urzędzie Miasta Miasteczko Śląskie odbyło się uroczyste spotkanie laureatów konkursu  z Burmistrzem Miasta Miasteczka Śląskiego – Krzysztofem Nowakiem, Sekretarzem Miasta – Marcinem Parysem oraz przedstawicielami grupy Veolia – Członkiem Zarządu Fundacji Veolia Polska – Anną Troniną i Prezesem Spółki Veolia Południe – Zenonem Chyrą. Laureaci opowiedzieli o swoich projektach i pomysłach na ochronę środowiska w mieście. Wręczono im także symboliczne czeki.
 
- Miasteczko Śląskie jest naszym wspólnym dobrem, o które dbamy na co dzień. Zależy nam na wzmacnianiu organizacji społecznych, które mają pomysł na działania na rzecz miasta i jego mieszkańców. Wiemy, że to inicjatywy prowadzone w partnerstwie i przyczyniające się do wzmocnienia naszego kapitału społecznego przyczyniają się do rozwoju Miasteczka. Dlatego cieszymy się ze współpracy z Fundacją Veolia Polska i liczymy,  że mieszkańcy zaangażują się w pożyteczne działania, jakie dla nich zaplanowały nasze organizacje, a które przyczynią się do lepszej dbałości o środowisko  w Miasteczku – powiedział Krzysztof Nowak, Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie.
 
Ogłoszenie konkursu zostało poprzedzone konsultacjami społecznymi i analizą społeczno-środowiskową, które wskazały na potrzebę szerokiej edukacji ekologicznej mieszkańców, szczególnie w kwestii recyclingu i dbałości o czystość w mieście, a także dalszy rozwój infrastruktury wspierającej ochronę środowiska.
 
Dlatego, wśród nagrodzonych projektów znalazły się pomysły, które zakładają zarówno systemowe działania edukacyjne, jak i eventy ekologiczne - integrujące mieszkańców wokół kwestii środowiskowych. Działania skierowane będą zarówno do dzieci i młodzieży  oraz ich rodziców, ale także do seniorów. Ich celem jest wspólne z innymi mieszkańcami, przy wsparciu Fundacji Veolia Polska i władz lokalnych, budowanie zielonego przestrzeni w mieście . W ramach projektów realizowane będą integracyjne akcje sprzątania miasta, wspólne nasadzenia, inwestycje środowiskowe, a także liczne warsztaty i spotkania z ekspertami.  
 
- Konkurs "Wspólnie dla środowiska" Fundacji Veolia Polska wspiera kreatywność i  zaangażowanie organizacji  oraz instytucji działających w mieście , a przede wszystkim,  ich ogromne zrozumienie potrzeb mieszkańców. Mamy nadzieję, że dzięki nagrodzonym pomysłom,  wzmocnimy postawy proekologiczne i tym samym, upowszechnimy zachowania na rzecz ochrony środowiska. W myśl naszego motta: „Współpraca w dobrym klimacie” chcemy zachęcić  wszystkie organizacje do włączenia się w realizowane na terenie Miasteczka projekty – powiedziała Anna Tronina, członek Zarządu Fundacji Veolia PolskaDzięki takiej partnerskiej współpracy kilku podmiotów  mamy szansę na wprowadzenie realnych zmian środowiskowych i społecznych – dodała.
 
Rozstrzygnięcie konkursu „Wspólnie dla środowiska” zamyka drugi etap Programu Inwestycji Społecznych Fundacji Veolia Polska. Kolejnym będzie praca ze zwycięskimi organizacjami nad projektami tak, aby jak najlepiej realizowały one zamierzone cele środowiskowe i społeczne.  W 2017 roku program realizowany był  w Szczytnie, w tym roku objął swym zasięgiem trzy lokalizacje: Pionki, Miasteczko Śląskie oraz Szczytno          (II edycja). W ramach programu, w każdej z lokalizacji, przeprowadzane są konsultacje społeczne mające na celu zidentyfikowanie kluczowych lokalnych wyzwań środowiskowych, organizowany jest także konkurs grantowy,a nagrodzonym organizacjom oferowane są sesje edukacyjne, w wyniku których lokalni liderzy i ich partnerzy mogą lepiej doprecyzować swoje pomysły.
 
 
Szczegółowe informacje na temat Laureatów Konkursu i nagrodzonych projektów są na stronie www.fundacja.veolia.pl
 
Lista zwycięskich projektów w Konkursie „Wspólnie dla środowiska”:
 
Zespół Szkolno Przedszkolny: projekt pn:„Eko szpiedzy na tropie miasteczkowskiej ziemi”, który ma na celu podniesienie świadomości uczniów, rodziców oraz mieszkańców z zakresu edukacji ekologicznej, uświadomienie zagrożeń wynikających z nadmiernego zaśmiecania środowiska, konieczność segregacji odpadów i oszczędzanie bogactw naturalnych środowiska. W projekcie zorganizowane zostaną m.in. konkursy, warsztaty, spektakl w wykonaniu dzieci i rodziców, pokaz filmów o tematyce ekologicznej, a także gra na instrumentach powstałych z recyclingu.
 
Szkoła Podstawowa nr 1: projekt pn:„Cztery świata strony. Ekologia łączy pokolenia”, którego celem jest uwrażliwienie dzieci i młodzieży na problemy związane z ochroną środowiska oraz integracja międzypokoleniowa poszczególnych dzielnic miasta we wspólnych działaniach na rzecz środowiska. Przykładowe aktywności będą dotyczyły sprzątania terenów i zorganizowania integrujących imprez towarzyszących, a także cyklu warsztatów ekologicznych.

Koło Polskiego Związku Wędkarskiego nr 108 projekt pn:„Jesienne porządki w gminie Miasteczko Śląskie” – organizacja planuje zorganizowanie akcji „drzewko za worek śmieci”, która ma na celu zwiększenie świadomości mieszkańców w zakresie utrzymania czystości i dbałości o środowisko, a także integrację wokół akcji społecznej.
 
Miejski Ośrodek Kultury projekt pn:„Ocalenie dziedzictwa kulturowego Gminy Miasteczko Śląskie w postaci historycznego pieca chlebowego do wypieku produktów ekologicznych”, którego celem jest udostępnienie nowej przestrzeni edukacyjno-społecznej w mieście, otwartego dla wszystkich mieszkańców, w którym odbywać się będą warsztaty z zakresu edukacji ekologicznej, w tym zdrowego i ekologicznego trybu życia.