Liderzy miast wobec wyzwań przyszłości - Fundacja na Europejskim Kongresie Samorządów

Partnerski lider, ze strategią rozwoju miasta, podejmujący trudne decyzje w skomplikowanych okolicznościach. Efekty rozmowy „Liderzy miast wobec wyzwań przyszłości” podczas Europejskiego Kongresu Samorządów w Krakowie, są inspirujące i przenoszą dyskusję o profilu przywództwa w daleką przyszłość. Dla Fundacji Veolia Polska pisze Paweł Oksanowicz.

Miasto – orkiestra i jej lider  
 
Fundacja Veolia Polska z Fundacją Szkoła Liderów od 3 lat prowadzą program wspierający talenty i osobowości wyróżniające się zaangażowaniem w dobro wspólne. Chodzi o Szkołę Liderów Miast, która jest ważnym ośrodkiem kształcenia miejskich liderów. Dyskutuje się tam  intensywnie o wyzwaniach stojących przed miastami różnej wielkości.
Przestrzeń do rozmowy na ten temat znalazła się także podczas Europejskiego Kongresu Samorządóww Krakowie (08-09.04). Zaangażowanie marki Veolia w rozwój infrastruktury miast w Polsce – firma jest największym, także geograficznie dostawcą energii i ciepła w polskich miastach – pozwala biznesowi na prowadzenie otwartego dialogu z samorządami. „Stąd nasza obecność tutaj – mówi Marcin Orłowski prezes Veolia term, członek zarządu Fundacji Veolia Polska. – Znamy dobrze problemy lokalnych społeczności nie tylko w obszarze naszego biznesu. Zresztą, obecnie trudno wyobrazić sobie jakiekolwiek partnerstwo bez wglądu we wszystko, co dotyczy rozwoju miasta” – dodaje.
 
Świat przyśpiesza
Współcześni prezydenci i burmistrzowie mierzą się z coraz częściej ze skomplikowanymi wyzwaniami, których źródła znajdują się na mapie szerszej niż ich miasta, a nawet globalnej. To jednak są wciąż lokalne problemy. Paweł Rabiej, zastępca Prezydenta m.st. Warszawy, podczas dyskusji w Krakowie stwierdził – „Naszą rolą jest to, aby przez sieć zarządzania realizować potrzeby mieszkańców. Najpierw musimy je określić, nie zapominając o najmniejszej z nich. To precyzyjnie planowanie na podstawie analiz i wskaźników, jak w biznesie. Do tego dochodzi partycypacja mieszkańców w zarzadzaniu” – wyjaśnia. Tego typu podejście do zarządzania wiceprezydent Warszawy porównał do orkiestry symfonicznej, gdzie wiele instrumentów tworzy skomplikowaną, ale imponującą jakość. „Szukamy też modeli zarządczych w samorządzie opartych o partnerstwa sektorowe, co gwarantuje sukces, jak np. wchodzący w życie projekt darmowych żłobków w Warszawie” – precyzuje Paweł Rabiej. 
 
Nie jesteś sam
„Zajmując się miastami należy pozbyć się wąskiego myślenia o jednoosobowym zarządzaniu” –  wtórował mu wiceprezes Fundacji Szkoła Liderów, Przemysław Radwan-Röhrenschef. Wskazywał na to, że ludzie biorący odpowiedzialność za miasta mogą wywodzić się z różnych środowisk, ale łączy ich jedno. Postępująca komplikacja problemów, tj.: adaptacja do zmian klimatycznych, zarządzanie energią, wodą, implementacja nowych technologii w infrastrukturę miasta i jednocześnie brak gotowych rozwiązań. Ten głos w dyskusji pozwolił też wybrzmieć niechęci do egoizmu – rachunek konkurowania jest zawsze wysoki. Dlatego zarządzający miastami, a także same miasta nie powinny konkurować między sobą. Szerokość spojrzenia na wyzwania demograficzne, obecność emigrantów, czy rozwój infrastruktury – kolejne wyzwania dla miast – są do pokonania tylko przez kolegialność rzetelnych starań. Przemysław Radwan-Röhrenschef zwrócił też uwagę na demokratyzację zarządzania lokalnymi społecznościami – „Na zapleczu powinni działać ambasadorzy zmian, druga linia, która wspomaga liderów w transformacji miasta”.
 
Racja mniejszego
Łomża ogniskuje problemy małych samorządów. To miasto, które precyzyjnie określiło kolejne dwa wyzwania przyszłości: trwały odpływ młodych ludzi oraz konieczność stabilnego finansowania. „I tu też nie ma rozwiązań, które wystarczy rozpakować – mówi Maciej Borysewicz, radny miejski w Łomży. – Bez zaangażowanych, młodych mieszkańców i w średnim wieku, bez biznesu wnoszącego do kasy miasta środki na stabilne realizowanie potrzeb, będzie nam coraz trudniej działać samorządowo” – wyjaśniał. Samorządy powinny też wzbudzać wspólnotowego ducha, budować społeczeństwo obywatelskie. Tak więc, w obszarze troski zarządzających organizmami miejskimi +/- 50 tyś. mieszkańców jest też zachęcanie aktywnych, młodych ludzi, aby chcieli startować w wyborach do rad miejskich i, co nie mniej istotne, aby te ławy zapełniały w dużej części kobiety.
 
Szkoła Liderów Miast, która była tłem dyskusji „Liderzy miast wobec wyzwań przyszłości” przy wypełnionej sali w Centrum Kongresowym ICE Kraków, polega na wzmacnianiu kompetencji mniej lub bardziej zauważalnych osobowości miejskich. One i oni działają w sektorze publicznym, społecznym i biznesowym. Tak więc, z założenia programy szkoleniowe Szkoły są multiprzekrojowe i proaktywne, aby we wspólnym działaniu na rzecz miast angażować rozum, serce i dobrą wolę współdziałania. Co także istotne, a co padło podczas krakowskiego spotkania to fakt, że w swym marszu ku przyszłości miasta nie powinny zapominać o często wielosetletnim dziedzictwie i kulturze. Żaden samorząd ich nie zmieni, trzeba tylko wykorzystywać pozytywny ciężar przeszłości dla wspólnego dobra. Nie wolno też negować demokracji miast – większych czy mniejszych – bo to nasza zdobycz cywilizacyjna ostatnich 30 lat. Wszystko to razem powinno stanowić inspirację do poszukiwania rozwoju polskich miast w partnerstwie samorządu, biznesu i NGO.
 
Informacje:
 
Debata „Liderzy miast wobec wyzwań przyszłości”, Europejski Kongres Samorządów. Kraków, 08-09.04.2019, Centrum Kongresowe ICE. Rozmówcy:
Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy - Paweł Rabiej, ·Burmistrz Jawora - Emilian Bera, ·Politolog - prof. Rafał Matyja, ·Prezes Veolia term - Marcin Orłowski, ·Wiceprezes Fundacji Szkoła Liderów - Przemysław Radwan-Röhrenschef, ·Radny Miejski w Łomży - Maciej Andrzej Borysewicz. Rozmowę poprowadziła Bogna Świątkowska z Fundacji Bęc Zmiana.
 
Szkoła Liderów Miast – program kształcenia miejskich liderów z uwzględnieniem lokalnej diagnozy i interesów społeczności. Opiera się na uznaniu, że przywództwo w mieście leży w wielu rękach. Skierowany jest do przedstawicieli 3 sektorów: publicznego, prywatnego i pozarządowego/obywatelskiego, którzy mają wyraźny wpływ na rozwój miasta
w różnych obszarach: kultury, edukacji, sportu, gospodarki, przedsiębiorczości, administracji, prawa, dziedzictwa, zdrowia, innowacji, ekologii i środowiska, społeczeństwa obywatelskiego, równouprawnienia, turystyki i in. Program zainspirowany został amerykańskimi wzorcami programów szkoleniowych dla liderów. Do tej pory zrealizowany został w trzech edycjach: pilotażowej w Mielcu – dzięki wsparciu Ambasady USA w Polsce, pozostałe edycje powstały w partnerstwie z Fundacją Veolia Polska (I – Ełk, Legionowo, II- Łódź, Zgierz i Pabianice). Obecnie prowadzony jest nabór do III edycji: w Łomży, Lidzbarku Warmińskim, Ornecie, Braniewie i Dobrym Mieście.
 
www.szkola-liderow.pl

Autor: Paweł Oksanowicz 
 

 

 

Foto: Agnieszka Muras