Konsultacje z doradcą zawodowym w ramach Poznańskiego Tygodnia Organizacji Pozarządowych

Kontynuacją Poznańskiego Dnia Organizacji Pozarządowych, w którym uczestniczyliśmy już po raz szósty, były indywidualne spotkania
z doradcą zawodowym w siedzibie fundacji przy ul. Gdyńskiej.
W ciągu Tygodnia Organizacji Pozarządowych, tj. od 26-30 września, osoby zainteresowane wsparciem doradcy, wzięły udział w indywidualnych konsultacjach. Wśród nich byli studenci, absolwenci i osoby poszukujące pracy.  Każde spotkanie było dostosowane do indywidualnych potrzeb, związanych z wyborem z  dalszej ścieżki zawodowej, analizą dokumentów aplikacyjnych czy też aktualnej  sytuacji na rynku pracy.

Pragniemy Państwu przypomnieć, że ze wsparcia doradcy zawodowego Fundacji może skorzystać każda osoba poszukująca pracy. Zachęcamy do przekazania tej informacji swoim bliskim i znajomym.