Konkurs fotografii przyrodniczej Foto-Eko 2018 – można już nadsyłać prace!

Fundacja Veolia Polska oraz Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” zapraszają do udziału w 26. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Fotografii Przyrodniczej FOTO-EKO. Przedmiotem Konkursu są zdjęcia przedstawiające przyrodę Polski.
 
Prace na Konkurs można zgłaszać do 21 października br. za pośrednictwem strony internetowej: http://www.foto-kurier.pl/uzytkownik/twoje_zdjecia.html. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do   
15 listopada, a do grudnia powstanie wystawa prezentująca kilkadziesiąt najlepszych prac. W Konkursie nagradzane są trzy najlepsze prace. Podobnie jak w latach ubiegłych,  zwycięzcy autorzy sami dokonają wyboru nagród rzeczowych (np. sprzętu lub akcesoriów fotograficznych). Ze względu na potrzebę zwrócenia uwagi na występowanie i zasady ochrony przyrody na terenach zurbanizowanych, w tegorocznej edycji wydzielono specjalną kategorię 
„Dzika przyroda w mieście”, w ramach której zostanie przyznane dodatkowe wyróżnienie.

Od ćwierć wieku, corocznie w Konkursie FOTO-EKO bierze udział kilkuset miłośników fotografii zafascynowanych naszą rodzimą przyrodą. Z kilkudziesięciu najlepszych nadesłanych prac powstanie wystawa pokonkursowa, która przez rok będzie wędrować po szkołach, urzędach, muzeach przyrodniczych i innych placówkach. Jej zasadniczy cel, to uwrażliwienie na naszą przyrodę, popularyzacja wiedzy przyrodniczej oraz rozwijanie i kształtowanie postaw przyjaznych naturze.

Partnerem głównym tegorocznej edycji Konkursu jest Fundacja VEOLIA POLSKA, wspólnie z którą PTOP „Salamandra” realizuje działania związane z ochroną dzikiej przyrody w Poznaniu. Patronat medialny nad Konkursem sprawuje Foto-Kurier oraz Magazyn Przyrodniczy „Salamandra”.

Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej Towarzystwa: http://www.salamandra.org.pl/DO_POBRANIA/KONKURSY/FotoEko/REGULAMIN_FOTO-EKO_2018.pdf oraz na stronie Foto-Kuriera: http://www.foto-kurier.pl/galerie/143,1,foto-eko-18/