Konkurs ekologiczny "Prezent dla naszej Planety" w Poznaniu

Fundacja Veolia Polska zaprasza do udziału w konkursie ekologicznym pn. „Prezent dla naszej Planety”.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych z terenu miasta Poznania. Celem konkursu jest kształtowanie wśród dzieci
i młodzieży świadomości ekologicznej i właściwych postaw wobec środowiska naturalnego oraz pobudzenie zainteresowania problemami ekologicznymi.  
Ideą konkursu jest „podarowanie prezentu” naszej Planecie, który będzie miał pozytywny wpływ na nasze środowisko. W związku z tym, zadaniem uczniów będzie przygotowanie i udokumentowanie działań, które podejmą w celu realizacji projektu z okazji Dnia Ochrony Środowiska. Wybór projektu – „prezentu” całkowicie zależy od uczniów. Takim prezentem może być np. zasadzenie drzewa, zasianie trawy
czy kwiatów, posprzątanie parku lub zrealizowanie innych projektów, mających pozytywny wpływ na nasze środowisko.
Szkoły zainteresowane uczestnictwem w konkursie, proszone są o przesłanie zgłoszenia do konkursu na adres mailowy [email protected] w terminie do 11 kwietnia 2016 r. Dodatkowych informacji udzielamy pod numerem telefonu (61) 8613 360. 
Zasady konkursu przedstawiamy w regulaminie. 

Patronat honorowy nad konkursem objął Prezydent Miasta Poznania – Pan Jacek Jaśkowiak. Opiekę merytoryczną sprawować będzie Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska  - Pan Leszek Kurek.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

PDF
Regulamin konkursu "Prezent dla naszej Planety" (253.52 KB)
DOCX
Wzór zgłoszenia pracy konkursowej (745.92 KB)
PDF
Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego (244.05 KB)