Konferencja Designerzy procesów rozwojowych

Fundacja Szkoła Liderów i Fundacja Veolia Polska zapraszają na konferencję: 

Designerzy procesów rozwojowych. Miasta odporne na zmianę klimatu. 

4 lutego 2020, Warszawa

 

"Gdy spytamy, jak cywilizacja ludzka będzie się rozwijać w XXI wieku, odpowiedzią są miasta" - pisze Jonathan F.P. Rose, autor książki "Dobrze nastrojone miasta". To entuzjastyczne i odważne stwierdzenie wymusza jednak różne pytania: jakie będą miasta, jakie będą mieć podstawy i czy udźwigną wyzwania, które stawia przed ludzkością przyszłość? Odpowiemy na nie podczas konferencji Designerzy procesów rozwojowych. Miasta odporne na zmiany klimatu.

W 2013 roku powstała inicjatywa100 Resilient Cities (100RC), w ramach której panel ekspertów opracował fundamenty miast odpornych opartych na czterech filarach: przywództwo i strategia, infrastruktura i środowisko, dobrobyt i zdrowie oraz ekonomia i społeczeństwo.

Urban/city resilience to zdolność miasta do radzenia sobie ze zmianami, jego odporność na zdarzenia niszczące (katastrofy naturalne, kryzysy, problemy społeczno-ekonomiczne) oraz umiejętność regeneracji poprzez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. Umożliwia rozwiązywanie problemów w sposób, który nie tylko zapewnia powrót do codziennej działalności po kryzysie, ale gwarantuje także - dzięki uczeniu się i wyciąganiu wniosków - długookresowy rozwój. Wymaga włączającego, spójnego i wszechstronnego przywództwa. Daje szansę na to, żeby spojrzeć na miasta jak na złożone ekosystemy, uwzględniając ich wielowymiarowy charakter, potencjał rozwojowy, a także zwracając uwagę na dynamikę zakłóceń i kryzysów. Pozwala także zrozumieć i przewidzieć trajektorie zmian, umożliwiając jednocześnie budowę mechanizmów, które mogą im zapobiegać lub je niwelować. Choć w Polsce nie jest jeszcze tematem tak popularnym jak smart city, znajduje coraz większe grono entuzjastów wśród ekspertów. 

W ramach konferencji Designerzy procesów rozwojowych. Miasta odporne na zmianę klimatu proponujemy spojrzenie na przyszłość polskich miast przez pryzmat dwóch filarów koncepcji urban resilience: przywództwa oraz środowiska/klimatu. Podczas wydarzenia przyjrzymy się temu jak koncepcja ta realizowana jest za granicą w małych i dużych miastach (Vejle, Paryż) i czy zmiana myślenia o mieście jako "fabryce" na rzecz "miasta - organizmu" przynosi rezultaty. Dowiemy się także jaką politykę wobec polskich miast przyjmie nowo powstałe Ministerstwo Klimatu w Polsce oraz co już dzieje się w Poznaniu i Łodzi w tym obszarze, a także jak megatrendy mogą wpływać realnie na nasze najbliższe otoczenie.

Szczegółowe informacje o prelegnetach znajdują się na stronie internetowej konferencji.

 

 

Organizatorzy konferencji:

Fundacja Veolia Polska jest fundacją korporacyjną działającą od 2015 roku. Swoje wsparcie kieruje do społeczności lokalnych na terenie działania spółek grupy Veolia w Polsce. Działalność Fundacji Veolia Polska koncentruje się na wzmacnianiu współpracy międzysektorowej, wspieraniu projektów dedykowanych społecznościom lokalnym i poprawie jakości ich życia w obszarach związanych ze zrównoważonym rozwojem. Zgodnie z mottem „Współpraca w dobrym klimacie”, we współpracy z miastami realizuje działania na rzecz ochrony środowiska, bioróżnorodności, edukacji ekologicznej i innowacji społecznych.

Fundacja Szkoła Liderów to instytucja dbająca o jakość życia publicznego w Polsce i wśród Polaków za granicami. Powstała w 1994 roku z inicjatywy Prof. Zbigniewa Pełczyńskiego, wykładowcę akademickiego na Oxford University. Fundacja od 25 lat pracuje na rzecz rozwoju świadomego, opartego na wartościach przywództwa. Wynajduje i wspiera liderów różnych obszarów życia publicznego: w organizacjach pozarządowych, instytucjach samorządu terytorialnego oraz w partiach i organizacjach politycznych, ponieważ to właśnie osoby o zdolnościach przywódczych, pociągając za sobą innych, są motorem zmian.