Fundacja Veolia Polska zbada poziom aktywności fizycznej przedszkolaków

W ramach projektu Sportowa Akademia Veolia Junior, Fundacja Veolia Polska prowadzi badanie dotyczące poziomu aktywności fizycznej dzieci w wieku przedszkolnym oraz zmiany nawyków ruchowych rodzin w czasie pandemii COVID-19. 

 

Znaczenie aktywności fizycznej dla zdrowia dzieci

Aktywność fizyczna jest jednym z najważniejszych czynników warunkujących prawidłowy rozwój dziecka w wieku przedszkolnym, nie tylko motoryczny, ale także emocjonalny i społeczny.

Według zaleceń ekspertów z WHO (Światowej Organizacji Zdrowia), dzieci w wieku 3-4 lat powinny być aktywne w ciągu dnia co najmniej 180 minut, z których energiczne zabawy powinny stanowić minimum godzinę. Dzieci od 5 roku życia powinny zaś kumulować w ciągu dnia co najmniej 60 minut od umiarkowanej do intensywnej aktywności fizycznej, codziennie.

Ruch na tak wczesnym etapie życia ma ogromny wpływ na jego jakość i zdrowie dzieci w przyszłości, dlatego monitorowanie aktywności fizycznej już u przedszkolaków jest tak istotne. Tymczasem najmniej publikacji pojawia się właśnie dla tej grupy wiekowej.

 

Badanie Sportowej Akademii Veolia Junior

By poszerzyć wiedzę na temat tego zagadnienia, postanowiliśmy przeprowadzić badanie dotyczące poziomu aktywności fizycznej dzieci w wieku przedszkolnym, z uwzględnieniem pandemii COVID-19 – mówi Izabela Rakuć-Kochaniak, prezes Fundacji Veolia Polska. – Mam nadzieję, że uzyskane dane pomogą nam wspólnie z samorządami lokalnymi opracować skuteczne rozwiązania, które w przyszłości przyczynią się do upowszechnienia nawyku codziennej aktywności fizycznej wśród najmłodszych – dodaje.

Z myślą o dalszym rozwoju Sportowej Akademii Veolia Junior, Fundacja Veolia Polska wystartowała z badaniem pt.: „Aktywność fizyczna przedszkolaków i zmiany nawyków ruchowych rodzin w czasie pandemii COVID-19”.

 

Kto jest objęty badaniem?

W badaniu mogą wziąć udział wszyscy rodzice dzieci w wieku 3-6 lat z Chrzanowa, Poznania, Szczytna, Tarnowskich Gór, Warszawy i Zamościa. Kwestionariusz on-line dostępny do 7 kwietnia 2021 roku.

 

Realizatorzy badania

Badanie Sportowej Akademii Veolia Junior realizowane jest we współpracy Fundacji Veolia Polska ze spółkami z Grupy Veolia, a prowadzi je operator Sportowej Akademii Veolia Junior – Fundacja V4Sport. Partnerem merytorycznym przedsięwzięcia jest Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie. Badanie prowadzone jest z wykorzystaniem elementów metodologii AHKGA (Globalnego Sojuszu na rzecz Aktywnych i Zdrowych Dzieci). Badania AHKGA w Polsce koordynowane są przez Fundację V4Sport.