Fundacja Veolia Polska w Programie Partnerstwa Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Fundacja Veolia Polska została włączona do grona Partnerów Forum Odpowiedzialnego Biznesu, najdłużej działającej i największej organizacji pozarządowej w Polsce, zajmującej się w kompleksowy sposób koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu.

Nowi Partnerzy zostali oficjalnie przedstawieni 30 marca podczas ogłoszenia raportu FOB „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2016.Dobre Praktyki”. Dyplom w imieniu Fundacji odebrała Izabela Rakuć-Kochaniak, Dyrektor ds. CSR, członek Zarządu Fundacji.

Program Partnerstwa to główne przedsięwzięcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Tworzy go ponad 50 polskich firm oraz organizacji, reprezentujących różne branże - liderów odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu firm, organizacji i Forum Odpowiedzialnego Biznesu ukazuje się doroczny raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”, który zbiera dokonania firm  w zakresie CSR.
 

PDF
Fundacja Veolia Polska w Programie Partnerstwa Forum Odpowiedzialnego Biznesu (297.21 KB)