Fundacja Veolia Polska partnerem Climathon 2020

Metropolitalny Climathon 2020 - Maraton kreatywności o ochronie klimatu

Zapobieganie suszy w mieście, to temat przewodni tegorocznej edycji Climathonu, 24-godzinnego hackatonu klimatycznego, który EIT Climate-KIC współorganizuje z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią. W poniedziałek (19 października) rozpoczęły się zapisy na to wydarzenie, które potrwają do 5 listopada. Climathon 2020 odbędzie się 12-13 listopada i - ze względu na trwającą epidemię koronawirusa – zespoły będą pracować w formie zdalnej. Najciekawsze rozwiązanie otrzyma nagrodę główną w wysokości 5 tysięcy złotych. Climathon nie jest adresowany tylko do programistów, ale do każdego, kto chciałby podzielić się swoimi pomysłami na to, jak zwiększyć dbałość o otaczające nas środowisko.

 

 

Jak zapobiegać suszy?

Ideą Climathonu jest wspólne opracowanie rozwiązań odpowiadających na konkretne wyzwania klimatyczne w danym miejscu, w trakcie eventów trwających 24 godziny, które odbędą się jednocześnie w ponad 100 miastach z całego świata z 47 państw. Metropolitalna edycja jest w tym roku organizowana pod hasłem przewodnim: „Metropolia w dobie ocieplenia klimatu - retencja wody i zapobieganie suszy”. W poniedziałek (19 października) rozpoczęła się rejestracja na to wydarzenie, w którym weźmie udział 50 uczestników, pracujących w maksymalnie 5-osobowych zespołach. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie www.climathon.pl.

- O Climathonie lubię mówić jako o „maratonie intensywnego myślenia”, wspieraniu ludzi z pomysłami w obszarze ochrony klimatu – mówi Aleksandra Gołdys z EIT Climate-KIC.

Dobrze już wiemy, że w klasyczny sposób nie jesteśmy w stanie rozwiązać problematyki związanej ze zmianami klimatu. Dlatego poprzez tego typu wydarzenia, chcemy wspierać pomysłowość i kreatywność mieszkańców. Naszym celem jest zachęcenie do wypracowania ciekawych działań i rozwiązań, które mogłyby przyczynić się do poprawy jakości życia w lokalnych społecznościach – dodaje.

-  Do wzięcia udziału w tym wydarzeniu zapraszamy wszystkich, którzy mają pomysł na to, jak w naszym najbliższym otoczeniu zapobiegać suszy – zachęca Blanka Romanowska, dyrektor Departamentu Infrastruktury i Środowiska z Metropolii GZM.

- Climathon nie ma tylko wymiaru związanego z programowaniem. Podczas tego 24-godzinnego maratonu uczestnicy będą pracować nad przeróżnymi rozwiązaniami, które byłyby np. odpowiedzią na to, w jaki sposób zachęcić mieszkańców do łapania deszczówki i ponownego jej wykorzystania – wyjaśnia.

Najlepsze projekty otrzymają nagrody finansowe (I miejsce – 5 000 zł, II miejsce – 3 000 zł, III miejsce – 2 000 zł) i rzeczowe. Wydarzenie rozpocznie się od dyskusji panelowej na temat retencji z czołowymi ekspertami w dziedzinie zmian klimatu i niedoboru wody, którzy będą uczestniczyć w Climathonie i doradzać w zakresie wypracowywanych rozwiązań.

Climathon to wydarzenie organizowane przez EIT Climate-KIC wraz z partnerami, cieszące się z roku na rok coraz większą popularnością. Lokalna perspektywa jest kluczem do zaangażowania mieszkańców, przedsiębiorców i miast w szukanie rozwiązań odpowiadających na konkretne, realne potrzeby.  Zeszłoroczna edycja wydarzenia została zorganizowana w 145 miastach, w 56 krajach. Wzięło w niej udział w sumie ponad 6500 uczestników.

 

Fundacja Veolia Polska partnerem Climathon 2020

Fundacja Veolia Polska jest doskonale świadoma wyzwań klimatycznych stojących przed nami wszystkimi i w realizowanych programach wspiera zarówno ochronę bioróżnorodności, jak i edukuje w zakresie zmian klimatycznych, ucząc liderów miejskich, jak tworzyć miasta odporne na takie zjawiska, a także zachęca swoich interesariuszy do samodzielnego podejmowania działań na rzecz ekologii i zrównoważonego rozwoju.

Wydarzenia w rodzaju Climathonu to poligon dla nowych pomysłów. Pobudzają one kreatywność uczestników i sprzyjają rozwiązywaniu problemów - w tym przypadku kwestii suszy, z którą boryka się rosnąca liczba miast w Polsce. Mamy nadzieję, że uczestnicy tego wydarzenia wypracują innowacyjne rozwiązania, z których skorzysta i środowisko i mieszkańcy mówi Izabela Rakuć - Kochaniak, Prezeska Fundacji Veolia Polska. Szczegółowe informacje o wydarzeniu oraz formularz rejestracji można znaleźć na stronie www.climathon.pl