Fundacja Veolia Polska nagrodzona Ekolaurem

9 października w Kinoteatrze RIALTO w Katowicach zgromadzili się przedstawiciele biznesu, świata nauki i polityki, aby podsumować 17. Edycję Konkursu Ekolaury Polskiej Izby Ekologii. Fundacja Veolia Polska została nagrodzona Ekolaurem w kategorii „Edukacja ekologiczna, ochrona przyrody”.

Konkurs „Ekolaury” organizowany jest przez Polską Izbę Ekologii od 2002 roku. Jego celem jest promocja efektywnych i nowoczesnych rozwiązań na rzecz ochrony środowiska podejmowanych przez przedsiębiorstwa, instytucje, organizacje pozarządowe i samorządy.
 
Fundacja Veolia Polska otrzymała nagrodę za projekt „Bioróżnorodność z Grupą Veolia” i działania realizowane w 2017 roku. Pracownicy Grupy Veolia, w ramach wolontariatu pracowniczego zbudowali pierwszą pasiekę firmy w Zamościu, montowali także budki dla ptaków i hotele dla owadów w Łodzi. Dodatkowo, Fundacja systematycznie wspiera działania organizacji pozarządowych, które dbają o środowisko. We współpracy ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Dzikich Zwierząt „Sokół” na terenie Elektrociepłowni Veolia Karolin utworzono platformę lęgową dla sokołów, a dzięki współpracy z Polskim Towarzystwem Ochrony Przyrody Salamandra objęto ochroną nietoperze w Poznaniu.
 
Nagroda została przyznana Fundacji także za działania w ramach programów partnerskich. „Młodzi obserwatorzy przyrody – chrońmy razem bioróżnorodność”, to konkurs realizowany przez Fundację Veolia Polska wraz z Centrum UNEP/GRID-Warszawa, którego celem było podniesienie świadomości odbiorców w zakresie ochrony bioróżnorodności w sposób ciekawy i innowacyjny. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem przewodnim „Tworzymy miasto z klimatem!” i głównym jej celem jest popularyzacja wiedzy na temat roli zieleni w miastach oraz potrzeb i zasad jej ochrony.
 
W ramach konkursu Ekolaury, przyznano 19 Ekolaurów oraz 11 Wyróżnień. Organizatorem konkursu jest Polska Izba Ekologii, która powstała w 1999 roku. Strategicznym celem powołania Izby jest reprezentowanie zrzeszonych w niej podmiotów - w szczególności gospodarczych - w działalności na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju na płaszczyznach: organizacyjnej, legislacyjnej, edukacyjnej i wydawniczej.
 
Honorowego patronatu Konkursowi udzielili Sławomir Mazurek – Podsekretarz Stanu Ministerstwa Środowiska, Wojciech Saługa – Marszałek Województwa Śląskiego, Marcin Krupa – Prezydent Miasta Katowice oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach