Fundacja Veolia partnerem Miesiąca Różnorodności

Włączenie wszystkich pracowników w cyfrowy ekosystem nabiera dziś kluczowego znaczenia

O konieczności zapewnienia wszystkim zatrudnionym możliwości włączenia się w cyfrowy ekosystem mówiła Agata Mazurek-Bąk, Dyrektor HR Grupy Veolia w Polsce, Członek Zarządu, podczas panelu, który otworzył tegoroczne obchody Miesiąca Różnorodności. Partnerem debaty była Fundacja Veolia Polska.

 

Druga edycja Miesiąca Różnorodności

6 maja rozpoczęły się obchody Miesiąca Różnorodności. To organizowane przez Forum Biznesu cyfrowe wcielenie odbywającego się co roku Ogólnopolskiego Dnia Różnorodności. Wydarzenie wpisuje się w #EUDiversityMonth, ogłoszony przez Komisję Europejską. W ten sposób sygnatariusze Karty Różnorodności, funkcjonującej już w 26 krajach UE, chcą wspólnie zwrócić uwagę na rolę budowania inkluzywnych społeczeństw i otwartego na różnorodność rynku pracy, co ma istotne znaczenie zwłaszcza w kontekście odbudowy gospodarek po pandemii.

 

Wyzwania w postpandemicznym świecie

Wydarzeniem, które otworzyło #MiesiącRóżnorodności, była debata “Praca w cyfrowym świecie. Jak tworzyć inkluzywną organizację w świecie popandemicznym?”, zorganizowana w partnerstwie z Fundacją Veolia Polska. Dobre praktyki, ale i wyzwania, przed którymi stoi także firma Veolia przedstawiła podczas debaty Agata Mazurek-Bąk, Dyrektor HR Grupy Veolia w Polsce, Członek Zarządu.

Podczas dyskusji poruszono m.in. kwestię tego, że w czasach cyfrowej transformacji musimy zadbać o wszystkich pracowników - także tych, którzy z różnych względów dotyczas nie korzystali np. z narzędzi komunikacji online czy programów rozwojowych oferowanych przez pracodawców. Kluczowe jest bowiem zapewnienie zatrudnionym możliwości nieustannego podnoszenia swoich kompetencji - tak, aby budować maksymalnie włączające miejsca pracy. Dzięki temu możliwe będzie wsparcie zwłaszcza tych osób, które są narażone na utratę zatrudnienia m.in. ze względu na wykluczenie cyfrowe. Uczestnicy debaty zgodzili się, że czynnikiem, który unaocznił wielowymiarowość oraz pilność tych kwestii jest pandemia COVID-19.

 

Jest cała rzesza ludzi, którym należy dzisiaj zapewnić możliwość włączenia się w cyfrowy ekosystem. Brak dostępu do niego też jest formą wykluczenia. Jako pracodawcy mamy obowiązek  myśleć o tym, żeby wszyscy odnaleźli się w świecie, który tak dynamicznie kreujemy
Agata Mazurek-Bąk
Dyrektor HR Grupy Veolia w Polsce, Członek Zarządu