Fundacja na spotkaniu partnerstwa SDGs "Razem dla środowiska"

Pierwsze spotkanie Partnerstwa SDGs "Razem dla Środowiska" odbyło się 25 marca 2019 roku w budynku Ambasady Francji w Warszawie. Organizatorami były Ambasada Francji w Polsce i Centrum UNEP/GRID-Warszawa. Fundacja Veolia Polska jest członkiem Partnerstwa od 2017 roku i w partnerstwie z Centrum UNEP/GRID-Warszawa wdraża programy prośrodowiskowe, przyczyniające się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

 

Wydarzenie zorganizowane zostało z myślą o wszystkich 44 podmiotach, które przyłączyły się do Partnerstwa i instytucjach popierających działania podejmowane w Partnerstwie.

Wydarzenie rozpoczęło się powitalną mową Ambasadora Francji, Pana Pierre'a Lévy. Następnie, Maria Andrzejewska, Dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa powitała zebranych, i po krótkim wystąpieniu, w którym przypomniała kilka najważniejszych faktów na temat Partnerstwa przedstawiła prezentację, w którtej zarysowała kierunki programowych działań podejmowanych globalnie w UN Environment w zestawieniu z misjami rodowiskowymi, które Partnerzy Razem dla Środowiska starają się zrealizować w naszym kraju. 

W dalszej części spotkania, koordynująca przebieg współpracy w ramach Partnerstwa SDGs Razem dla Środowiska Anna Kołodziejczyk, przedstawiła podsumowanie partnerskich działań w roku 2018. Do zaprezentowania trzech spośród tych działań zaproszeni zostali reprezentanci firm współorganizująch te projekty. Reprezentujące Fundację Veolia Polska Dyrektor ds. CSR Izabela Rakuć Kochaniak razem z Anną Hincz z Fundacji Veolia Polska, w wielkim skrócie przedstawiły spektakularne rezultaty projektów "Ciepło dla Pragi" i "Młodzi Obserwatorzy Przyrody".

Również materiał na temat wieloletniego projektu "Karpaty Łączą--Kwietne Łąki", musiał zostać z konieczności zaprezentowany w esencjonalnej formie. O projekcie opowiedziała zgromadzonym Monika Matak, Kierownik ds. komunikacji społecznej w Żywiec Zdrój.

Przemysław Pyziel z firmy Neweconomy, twórca obiecującej platformy "Planet Hereos" wyróżnionej podczas Science Policy and Business Forum przy okazji UNEA4 w Nairobi, podzielił się z zebranymi informacjami na temat tego inspirujacego projektu.

Po prezentacji inicjatyw i działań zaplanowanych na rok 2019, rozpoczęła się dyskusja na tematy organizacyjne, dotyczące możliwych kierunków współpracy. Streszczenie i wnioski z tej wymiany opinii i idei już wkrótce zamieścimy na stronie Partnerstwa Razem dla Środowiska. W trakcie dyskusji pojawiły się też nowe inicjatywy, o których zapewne usłyszymy już wkrótce.
 
Źródło:  Centrum UNEP/GRID-Warszawa