Ekologia w moim domu - warsztaty dla uczniów

W Szkole Podstawowej 212 w Warszawie Wolontariusz fundacji przeprowadził warsztaty ekologiczne.

Celem warsztatu było uświadomienie uczestnikom tego,
że  każdy z nas ma duży wpływ na środowisko. Podczas zajęć dzieci zastanawiały się jakie przedmioty i sprzęty codziennego użytku mają lepszy lub gorszy wpływ
na środowisko. Uczniowie wraz z prowadzącym  spisali  swoje pomysły na domowe działania ekologiczne w czterech kategoriach tematycznych: woda, energia, odpady, transport i zakupy ekologiczne.  Na podstawie tego materiału został  opracowany  przez uczniów kodeks postępowania ekologicznego w naszych domach. Dzieci chętnie angażowały się w proponowane zadania oraz aktywnie brały udział w dyskusji. Na koniec zajęć każde dziecko zadeklarowało, co może zmienić w swoim codziennym życiu, aby dbać o zasoby naturalne. Kolejne nasze eko-warsztaty  zostały bardzo wysoko ocenione.  Po zajęciach dostaliśmy  zaproszenie na kolejne spotkanie z uczniami tej szkoły.
Bardzo dziękujemy Wolontariuszowi za zaangażowanie  oraz ciekawe ćwiczenia warsztatowe.