Działania Veolii w Raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”

Po raz 17. ukazał się największy w Polsce przegląd CSR – Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. W Raporcie znalazło się 12 praktyk Grupy Veolia w Polsce, która została wyróżniona za działania Fundacji Veolia Polska w obszarze działań na rzecz lokalnych społeczności, a także za programy HR.

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to najważniejsza cykliczna publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wydawana od 2002 roku. Raport jest przeglądem aktywności firm w zakresie CSR, oraz podsumowuje najważniejsze kwestie związane z odpowiedzialnym biznesem w danym roku w Polsce. W ubiegłorocznej edycji po raz pierwszy liczba działań firm przekroczyła 1000, a w tym roku liczba ta sięgnęła ponad 1500.

W przeglądzie podsumowującym 2018 rok opisano m.in. aż 12 działań Veolii - innowacyjnych programów i ciekawych pomysłów w obszarze zrównoważonego rozwoju i różnorodności. Veolia została wyróżniona za dokonania Fundacji Veolia Polska i programy na rzecz środowiska, bioróżnorodności, zrównoważonego rozwoju miast i wsparcia społeczności lokalnych, w tym działania rozpoczęte w 2018 roku: 

  • „Ciepło dla Pragi”, prośrodowiskowy program edukacyjny prowadzony w partnerstwie z Centrum UNEP/GRID-Warszawa,
  • ​„Zielone Podwórka Veolii”, realizowany we współpracy z lokalnymi organizacjami wraz z pracownikami Veolii,
  • ​„H20-to jest to!”, zainicjowany przez pracowników jednej ze spółek grupy Veolia w Polsce - Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego w Tarnowskich Górach, którego celem jest propagowanie zdrowego odżywiania się wśród dzieci i młodzieży szkolnej, w tym picia wody kranowej
  • ​„Program Lokalnych Inwestycji Społecznych”, oparty na dialogu społecznym i lokalnej partycypacji.

Na uwagę zasługują także programy HR Veolii, które zostały uwzględnione w Raporcie:

  • program „Generator”, oparty na odpowiedzialnym zarządzaniu wiekiem i kompetencjami, 
  • ​„Liderki Veolii” promujący równość płci i wsparcie networkingu kobiet w branży energetycznej, 
  • ​ program rozwojowy „diVE.pl”- zapewniający integrację i adaptację nowych pracowników w grupie.

W raporcie znalazło się także miejsce dla długofalowych działań Fundacji Veolia Polska realizowanych w formie systemowych programów opartych na partnerstwach międzysektorowych, w tym: Szkoła Liderów Miast, Młodzi Obserwatorzy Przyrody, wolontariat pracowniczy, Sportowa Akademia Veolia, a także działania na rzecz ochrony bioróżnorodności.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” https://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/raport-2018/