Designerzy procesów rozwojowych. Liderzy miast wobec kryzysu

Czy kryzys może być szansą dla polskich miast? Czy pandemia koronawirusa rzeczywiście przewróciła do góry nogami świat, jaki znamy? Co świadczy o sile miasta i jak doprowadzić do tego, żeby było odporne na nagłe problemy? Dlaczego w dobie COVID-19 nie powinniśmy zapomnieć o pełzającej katastrofie klimatycznej?

 

Fundacja Szkoła Liderów i Fundacja Veolia Polska zapraszają samorządowców, działaczy i ekspertów miejskich na kolejną, opartą na interakcjach konferencję z cyklu „Designerzy procesów rozwojowych” poświęconą odporności miejskiej, przywództwu i zmianie klimatu w kontekście pandemii koronawirusa.

Rozprzestrzeniający się COVID-19 w nagły i drastyczny sposób pokazał jak ważne jest tworzenie miast odpornych/rezylientnych, czyli takich, których władze nie tylko przewidują kryzysy, ale przede wszystkim potrafią amortyzować ich konsekwencje i wychodzić z nich bez uszczerbku. Ta lekcja uświadamia, jak ważne jest mądre i przewidujące zmiany przywództwo, elastyczne w podejściu do wyzwań, dające poczucie stabilności mieszkańcom miast i odważne.  Jednocześnie odsłania potrzebę uważności na zjawiska globalne, które wpływają bezpośrednio na życie w społecznościach miejskich i mogą powodować kryzysy.

Obok koronawirusa tematem takim jest zmiana klimatu, określana mianem „pełzającej” katastrofy. Zatacza ona wokół nas coraz mniejsze kręgi, jest zjawiskiem zbadanym i namacalnym dla ludzi na całym świecie. W Polsce nie jest jeszcze tak bardzo uciążliwa w skutkach, ale nasila się z roku na rok w postaci susz, miejscowych podtopień czy huraganów.  I choć polscy samorządowcy już realizują działania zmniejszające skutki zmiany klimatu w krótkiej i długiej perspektywie, pracy do zrobienia jest nadal mnóstwo.

Chcąc wychodzić naprzeciw oczekiwaniom samorządowców, liderów instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych polskich miast, polecamy kilkugodzinne wydarzenie tworzone wspólnie z jego uczestnikami. Oprócz tradycyjnych wykładów, warsztatów i debaty z udziałem polskich i zagranicznych ekspertów, zapraszamy do liderskiego „open space”, podczas którego uczestnicy konferencji sami będą zgłaszać tematy do dyskusji w grupach i nabywać odporność, która wzmocni ich miasta, wspólnoty i ich samych.

UWAGA! Poszczególne sesje będą tłumaczone na j. polski i polski język migowy.

 

Bezpłatna konferencja on-line dla liderów i liderek polskich miast

 

PDF
PROGRAM - Designerzy procesów rozwojowych (1.48 MB)