CSR według Fundacji Veolia Polska i jej partnerów

Na łamach „Rzeczpospolitej” i “Gazety Giełdy i Inwestorów Parkiet” ukazał się dodatek tematyczny „Biznes odpowiedzialny w Polsce”. Publikacja została wydana we współpracy z Fundacją Veolia Polska.

Jest to już trzecia edycja publikacji dedykowanej propagowaniu działań firm, fundacji korporacyjnych i organizacji na rzecz zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu. Publikacja poświęcona jest w głównej mierze raportowaniu odpowiedzialnych praktyk zgodnie z Dyrektywą 2014/95/UE, a także Celom Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG).

 

W dodatku wspomniane zostały Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ, które efektywnie realizowane są przez Fundację Veolia Polska, a także programy, które uznane zostały za dobrą praktykę CSR fundacji korporacyjnych. Są to m.in.: "Młodzi obserwatorzy przyrody – dbajmy razem o bioróżnorodność" (realizowany we współpracy z Centrum UNEP/GRID Warszawa) oraz "Szkoła Liderów Miast" (realizowany we współpracy z Fundacją Szkoła Liderów).
 
Programy, dzięki ścisłej współpracy z organizacjami partnerskimi i zawiązywanym partnerstwom lokalnym, przyczyniają się do wzmacniania lokalnych liderów, budowania postaw obywatelskich, kształtowania aktywnych i odpowiedzialnych postaw wobec środowiska oraz propagują innowacyjne podejście do edukacji szkolnej i społecznej.

Publikacja została objęta honorowym patronatem Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz patronatem Forum Odpowiedzialnego Biznesu i firmy Deloitte.
 
Zapraszamy do zapoznania się z raportem. Raport dostępny jest w prenumeracie oraz w wersji PDF na stronie wydawcy