Coaching kariery dla beneficjentów Sportowej Akademii Veolii

Już szósty rok angażujemy się w realizację projektu Sportowa Akademia Veolii, prowadząc zajęcia z coachingu kariery dla sportowców.

Obecnie trwa kolejny cykl spotkań z młodzieżą ze Sportowej Akademii Veolii. Coaching ma na celu pomoc w sprecyzowaniu planów zawodowych, w tym edukacyjnych. Młodzież podczas spotkania z doradcą zawodowym określa swoje predyspozycje zawodowe, mocne strony, posiadane umiejętności oraz motywacje zawodowe.
 

Świadomość swoich kompetencji zawodowych pomaga każdemu z uczestników zdecydować o tym, jaki wybrać kierunek kształcenia lub przyszły zawód. Podczas spotkania młodzi ludzie nabywają umiejętność określania celów.  Poznają kryteria, które powinien spełniać cel aby był możliwy do osiągnięcia.

Spotkanie z doradcą zawodowym dało mi możliwość spojrzenia z szerszej perspektywy na moją przyszłość, a konkretnie na aspekt zawodowy. Myślę, że będę w stanie ocenić swoje umiejętności bardziej szczegółowo niż to miało miejsce przed spotkaniem i wybiorę zawód, który będzie mi odpowiadał w pełni. Teraz wiem jakie są moje mocne i słabe strony.
Jakub Miller

Zapraszamy do śledzenia programu na www.sportowaakademiaveolii.pl oraz polubienia profilu na https://www.facebook.com/SportowaAkademiaVeolii