Assessment Centre dla studentów

19 października studenci łódzkich uczelni wzięli udział w szkoleniu „Assessment Centre” prowadzonym przez doradcę zawodowego z biura w Łodzi w ramach programu Urzędu Miasta Łodzi „Młodzi w Łodzi”.

Assessment Centre (AC)  to wielowymiarowy proces oceny kompetencji ważnych ze względu na dane stanowisko pracy. Osoby biorące udział
w AC wykonują różnorodne zadania, które są skonstruowane w taki sposób, aby możliwe było sprawdzenie istotnych dla danego stanowiska umiejętności, cech, wiedzy czy motywacji. W trakcie wykonywania ćwiczeń  grupa uczestników jest obserwowana przez wyszkolonych asesorów, którzy oceniają zachowania każdego uczestnika  zgodnie z wcześniej przyjętymi kryteriami. Następnie opinie oceniających są zbierane i łączone ze sobą podczas spotkania asesorów. Ze względu na dosyć wysoką skuteczność i trafność tej metody badania kompetencji, coraz więcej pracodawców sięga właśnie po to na narzędzie w procesie rekrutacji i selekcji kandydatów. Dotyczy to przede wszystkim tych stanowisk pracy, które wymagają od pracowników posiadania kompetencji interpersonalnych, kierowniczych, kreatywności czy umiejętności pracy pod presją czasu.
Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzieli się, na czym polega sesja AC i jak jest projektowana, a także mieli możliwość zmierzyć się
z przykładowymi zadaniami. Uczestnicy pozytywnie ocenili szkolenie jako ważne i potrzebne ze względu na rozwój ich kariery.