4 granty dla inicjatyw społecznych w Pionkach

Konkurs grantowy „Pionki - nasze środowisko, nasze życie” został rozstrzygnięty. Fundacja Veolia Polska nagrodziła grantami o łącznej kwocie 15 tys. zł najciekawsze pomysły odpowiadające na środowiskowe wyzwania miasta.

Nagrody w konkursie, organizowanym wspólnie przez Fundację Veolia Polska i Urząd Miasta Pionki, przyznano inicjatywom, które najlepiej przyczynią się do ochrony środowiska i zaktywizują mieszkańców Pionek w działania na rzecz środowiska na terenie miasta.
 
3. sierpnia w Urzędzie Miasta Pionki odbyło się uroczyste spotkanie laureatów konkursu z Burmistrzem Miasta Pionki – Romualdem Zawodnikiem, Zastępcą Burmistrza – Jolantą Sarnecką-Buczek oraz przedstawicielami Fundatora – Członkiem Zarządu Fundacji Veolia Polska - Magdaleną Kempiński i Dyrektorem ds.. Rozwoju Grupy Kapitałowej – Adrianem Studniczkiem. Laureatom wręczono symboliczne czeki.
 
Ogłoszenie konkursu zostało poprzedzone konsultacjami społecznymi, które wskazały na to, że z punktu widzenia lokalnej społeczności najistotniejsza kwestia związana z ochroną środowiska w Pionkach to potrzeba szerokiej edukacji ekologicznej, obejmującej również dorosłych, szczególnie w zakresie tematyki związanej z recyklingiem.
 
Dlatego nagrodzone projekty obejmują działania angażujące różne grupy wiekowe oraz społeczne i dotyczące zagadnień szczególnie istotnych dla miasta Pionki, jak recykling, zanieczyszczenie lokalnych zbiorników wodnych, zanieczyszczenie powietrza, troska o rośliny i zwierzęta czy odnawialne źródła energii. Projekty zakładają zarówno działania edukacyjne jak i akcyjne integrujące mieszkańców wokół rozwiązywania konkretnych wyzwań środowiskowych z jakimi mierzy się Miasto Pionki.
 
W Pionkach ochrona środowiska jest bardzo ważna, zarówno w kontekście infrastrukturalnym jak i społecznych, trwałych zmian, dlatego chętnie wchodzimy w partnerstwa międzysektorowe. Tym bardziej, że zakłada ono rozwijanie więzi międzypokoleniowych, dzielenie się wiedzą i doświadczeniami przez różne grupy, co jest, moim zdaniem, bezcenne - Romuald Zawodnik, Burmistrz Miasta Pionki.

Chciałabym bardzo podziękować organizacjom, które zgłosiły swoje projekty. Mamy nadzieję, że będzie to początek szerszej współpracy pomiędzy nimi, która doprowadzić do ważnych i trwałych zmian w naszym mieścieJolanta Sarnecka-Buczek, Zastępca Burmistrza Miasta Pionki.
 
Siłą nagrodzonych projektów jest ich różnorodność. Każdy z nich zakłada partnerstwa w innym wymiarze, angażuje różne lokalne instytucje i różne grupy mieszkańców Pionek, integrując je wokół wspólnych celów środowiskowych i podnosząc ich świadomość w tym zakresie. Cieszymy się, że już przy pierwszej edycji programu możemy liczyć na tak duże zaangażowanie mieszkańców w działania na rzecz swojego miasta  – Magdalena Kempiński, członek Zarządu Fundacji Veolia Polska.
 
Konkurs „Pionki - nasze środowisko, nasze życie” to drugi etap Programu Inwestycji Społecznych Fundacji Veolia Polska. Kolejnym będzie praca ze zwycięskimi organizacjami nad projektami tak, aby jeszcze lepiej realizowały zamierzone cele środowiskowe i społeczne.  W 2017 roku program realizowany był w Szczytnie, w tym roku objął swym zasięgiem trzy lokalizacje: Pionki, Szczytno (II edycja) oraz Miasteczko Śląskie. W ramach programu, w każdej z lokalizacji, przeprowadzane są konsultacje społeczne mające na celu zidentyfikowanie kluczowych lokalnych wyzwań środowiskowych, organizowany jest konkurs grantowy, a nagrodzonym organizacjom oferowane są sesje edukacyjne, w wyniku których lokalni liderzy i ich partnerzy mogą lepiej doprecyzować swoje pomysły.
 
 
Szczegółowe informacje na temat Laureatów Konkursu i nagrodzonych projektów, są dostępne na stronie www.fundacja.veolia.pl
 
Lista zwycięskich projektów w konkursie „Szczytno dla środowiska”:

  1. Projekt "Nasze środowisko, nasze dobro" Centrum Aktywności Lokalnej, który ma na celu szeroko pojętą edukację w zakresie ochrony środowiska w mieście Pionki i zawierający m.in. takie elementy jak rodzinny konkurs fotograficzny, konkurs na zabawki z recyklingu czy akcję rodzinnego sprzątania Puszczy Kozienickiej.
  2. Projekt „Ekologia – to jest to” Stowarzyszenia ASTA, mający na celu edukację środowiskową najmłodszych uczniów oraz dzieci w wieku przedszkolnym, w ramach którego m.in. dzieci odwiedzą Nadleśnictwo Kozienice i oczyszczalnię ścieków, a także wraz z rodzicami wezmą udział w akcji Sprzątanie Świata.
  3. Projekt „Ekologia to jest sprawa niesłychana. Ekologia to zabawa jest wspaniała” Żłobka Miejskiego „Wesoły Pajacyk” zakładający organizację Ekologicznego Pikniku Rodzinnego, mającego na celu podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców Pionek.
  4. Projekt „Ekologia jest z nami” Stowarzyszenia Seniorów Złota Jesień mający na celu zwiększenie wrażliwości mieszkańców Pionek na sprawy dotyczące ekologii i ochrony środowiska.