20 lat #DlaPlanety Grupy Veolia w Polsce

Grupa Veolia w Polsce i pracownicy jej spółek włączyli się w obchody Światowego Dnia Środowiska i kampanię Zielona Wstążka #DlaPlanety organizowaną przez Centrum UNEP/GRID Warszawa.

 

Światowy Dzień Środowiska jest obchodzony w ponad 100 krajach i łączy miliony ludzi, którzy troszczą się o losy naszej planety. Tegoroczny motyw przewodni #BeatPlasticPollution zwraca uwagę na problem zanieczyszczenia środowiska odpadami z tworzyw sztucznych i na konieczność wypracowania rozwiązań, które miałyby temu przeciwdziałać.
 
Jednym z najważniejszych elementów kampanii pn. „Zielona Wstążka” było zachęcanie konsumentów do składania eko-postanowień – zarówno w przestrzeni miejskiej, jak i wirtualnej. Pracownicy Grupy Veolia także włączyli się w akcję, zachęcając swoich współpracowników, podwykonawców i partnerów lokalnych do udziału, sami również podejmowali środowiskowe wyzwania za pośrednictwem strony www.dlaplanety.pl.
 
Łącznie, w ramach działań #DlaPlanety podjętych zostało blisko 6000 postanowień, a na znak zwiększonej świadomości i zaangażowania w rozwiązanie problemu plastikowych odpadów w środowisku, przypięto 6000 zielonych wstążek. Tego samego dnia budynki wielu polskich miast również przybrały zielony kolor, m.in. Pałac Kultury i Nauki w Warszawie, ratusze w Poznaniu, Bielsku-Białej i Olsztynie czy wiadukty w Gdańsku.
 
5 czerwca w Ministerstwie Środowiska odbyła się także ekspercka dyskusja na temat rozwoju gospodarczego i współczesnych wyzwań środowiskowych. W rozmowie wzięli udział m. in. Dyrektor Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska na Europę, dr Jan Dusik i Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Sławomir Mazurek. Jak przypominał otwierający spotkanie Minister Środowiska, Henryk Kowalczyk, temat plastiku i jego bardziej odpowiedzialnej produkcji ściśle wiąże się z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ (Sustainable Development Goals). 
 
Grupa Veolia od ponad 20 lat w Polsce działa #DlaPlanety, a 5. czerwca „przypięła” symboliczną Zieloną Wstążkę, podkreślając zaangażowanie w działania chroniące środowisko i swoje zobowiązania na rzecz zrównoważonego rozwoju. We współpracy z Fundacją Veolia Polska, propaguje Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ, w tym szczególnie Celu 4: Jakościowa edukacja, Celu 11: Zrównoważone miasta i społeczności oraz Celu 15: Życie na lądzie i dąży do ich efektywnej realizacji. W ramach Partnerstwa SDGs „Razem dla Środowiska”, promuje także proekologiczne postawy wśród swoich interesariuszy.
 
Veolia wspiera zrównoważony rozwój miast i przemysłu poprzez długofalowe inwestycje w rozwój technologii ograniczających emisje przemysłowe i rozwiązania ekologiczne pozwalające na zmniejszanie zużycia surowców i energii oraz produkcję energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji (czyli w procesie jednoczesnego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej). Przy wsparciu Fundacji Veolia Polska i jej organizacji partnerskich, przyczynia się także do polepszenia jakości edukacji ekologicznej młodzieży i wzmacniania zaangażowania mieszkańców w ochronę bioróżnorodności .
 
Od 2002 r. przeznaczyła 1,1 mld zł na inwestycje zmniejszające wpływ Grupy i jej konsumentów na środowisko, a od 2017 roku, niemal 2 mln zł na działania edukacyjne z zakresu ochrony środowiska i rozwiązania dla miast wspierające bioróżnorodność.
 
Kampanię „Zielona Wstążka #DlaPlanety”, objętą honorowym patronatem Ministra Środowiska Pana Henryka Kowalczyka, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, tworzyły Centrum UNEP/GRID-Warszawa, realizujące w Polsce misję Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, a także firmy i organizacje partnerskie. Fundacja Veolia Polska była jednym z partnerów kampanii.
 
EKO-postanowienia można podejmować przez cały rok na stronie: dlaplanety.pl.

***

 
Wybrane dobre praktyki Grupy Veolia #DlaPlanety:
 

  • Dzięki maksymalizacji produkcji w kogeneracji Grupa Veolia w Polsce osiąga roczną oszczędność energii pierwotnej o 20%. Odpowiada to rocznej oszczędności węgla do 350 000 ton
  • Kotły biomasowe Grupy Veolia w Polsce pozwalają ograniczać emisję CO2 do 450 000 ton na rok. W latach 2007-2017 emisję CO2 obniżyliśmy o 34%
  • Grupa Veolia w Polsce produkuje około 12% zielonej energii co stanowi 1/3 produkcji w regionie łódzkim oraz w Wielkopolsce
  • Dzięki innowacyjnej instalacji do odzysku ciepła pochodzącego z procesów technologicznych na potrzeby ogrzewania miejskiego (Odlewnia Volkswagen Poznań oraz Veolia Energia Poznań), możliwe jest osiągnięcie rocznie oszczędności 17 mln litrów wody oraz blisko 40 000 GJ energii, co oznacza o 2265 ton mniej spalonego węgla oraz zmniejszenie lokalnej emisji CO2 o ponad 1000 ton.
  • Współpraca Grupy Veolia z przedsiębiorstwami społecznymi w Azji i na świecie pozwalająca na ponowne wykorzystanie plastiku - „Jak ograniczyć plastik?”- Veolia i Social Bank  www.youtube.com/watch?v=HTDDg5IAu4g&feature=youtu.be
  • Platforma promująca zrównoważony rozwój I dostarczająca konsumentom gotowych rozwiązań na prośrodowiskowe rozwiązania w codziennych zachowaniach: www.livingcircular.veolia.com/en
  • Program edukacji środowiskowej: Młodzi Obserwatorzy Przyrody Centrum UNEP/GRID Warszawa i Fundacji Veolia Polska, podejmujący tematykę ochrony różnorodności biologicznej w miastach. Zeszłoroczna edycja, pn.:„Chrońmy razem bioróżnorodność” zaangażowała ponad 700 uczestników z kilkudziesięciu miast w działania na rzecz środowiska w ich miejscowościach. Tegoroczna edycja pn: „Tworzymy miasto z klimatem!” skupi się na zachęceniu młodzieży do działań przeciwdziałających zmianom klimatycznym i przygotowaniu eko-projektów: mlodziobserwatorzy.edu.pl.
  • Działania na rzecz ochrony bioróżnorodności: Fundacja Veolia Polska, we współpracy ze spółkami firmy, aktywnie wspiera ochronę bioróżnorodności w Polsce. W ramach działań, co rocznie zakładane są skrzynki lęgowe dla zagrożonych wyginięciem ptaków, nietoperzy i owadów i prowadzone są nasadzenia. Dodatkowo, w 2017 roku, na jednym z kominów ECII zainstalowano platformę lęgową dla sokoła wędrownego, a na terenie ciepłowni Veolii Wschód Sp. z o.o. w Zamościu oraz ciepłowni w Veolii Północ w Lidzbarku Warmińskim powstały pasieki pszczele Veolii. Wszystkim instalacjom i inwestycjom środowiskowym towarzyszą działania edukacyjne: panele informacyjne dla mediów, warsztaty i wykłady dla pracowników Grupy Veolia, a także lekcje dla uczniów z pobliskich szkół.