Veolia

Program edukacyjny, w którym mieszkańcy podnoszą swoją wiedzę o efektywności energetycznej i zrównoważonym rozwoju miast projektując zieloną i odporną na zmiany klimatu przestrzeń.
Nawiązując międzysektorowy dialog, wspieramy lokalne społeczności w poszukiwaniu i wypracowaniu rozwiązań, odpowiadających na wyzwania społeczne, demograficzne i ekologiczne w ich miejscowościach.
Pomagamy miastom w adaptacji do zmiany klimatu, wypracowując w ramach międzysektorowej współpracy foresighty środowiskowe - scenariuszy przyszłości klimatycznej dla konkretnego miasta.
NaprawiaMY z Veolią to propozycja dla wszystkich, którzy chcieliby współtworzyć miejsce aktywności sąsiedzkiej, oparte na idei naprawiania i ponownego wykorzystywania przedmiotów.
Rozwijamy zaangażowanie społeczne pracowników spółek Grupy Veolia, wspierając lokalne społeczności oraz realizując projekty na rzecz zachowania bioróżnorodności.
Realizujemy projekty na rzecz ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz zachowania bioróżnorodności na terenie zakładów Veolii w Polsce.