Veolia

Programy aktualne

Akademia Wodna jest programem edukacyjnym mającym pogłębiać wiedzę z zakresu gospodarowania zasobami wodnymi w kontekście zmian klimatycznych.
NaprawiaMY z Veolią to propozycja dla wszystkich, którzy chcieliby współtworzyć miejsce aktywności sąsiedzkiej, oparte na idei naprawiania i ponownego wykorzystywania przedmiotów.
Rozwijamy zaangażowanie społeczne pracowników spółek Grupy Veolia, wspierając lokalne społeczności oraz realizując projekty na rzecz zachowania bioróżnorodności.
Realizujemy projekty na rzecz ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz zachowania bioróżnorodności na terenie zakładów Veolii w Polsce.
Jedyny w Polsce program szkoleniowy dla liderów samorządowych przygotowany w oparciu o koncepcję rezyliencji miejskiej.
Laboratorium wiedzy o zieleni miejskiej” mierzy i propaguje korzyści ekonomiczne z utrzymania miejskich drzew. 
Innowacyjny program edukacyjny, którego celem jest integracja językowo-kulturowa dzieci, kierowany do warszawskich szkół i przedszkoli.

Programy zrealizowane

Program edukacyjny, w którym mieszkańcy podnoszą swoją wiedzę o efektywności energetycznej i zrównoważonym rozwoju miast projektując zieloną i odporną na zmiany klimatu przestrzeń.
Nawiązując międzysektorowy dialog, wspieramy lokalne społeczności w poszukiwaniu i wypracowaniu rozwiązań, odpowiadających na wyzwania społeczne, demograficzne i ekologiczne w ich miejscowościach.
Pomagamy miastom w adaptacji do zmiany klimatu, wypracowując w ramach międzysektorowej współpracy foresighty środowiskowe - scenariuszy przyszłości klimatycznej dla konkretnego miasta.