Konferencja PPP w sektorze wodno-kanalizacyjnym

W dniach 1-2 czerwca w Warszawie odbędzie się konferencja organizowana przez Fundację Veolia Polska pt: ,,PPP w sektorze wodno-kanalizacyjnym – przykłady z Europy, inspiracje dla Polski”

Wydarzenie będzie poświęcone tematowi infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i jest kierowane do przedstawicieli samorządów, urzędów miast oraz spółek miejskich.

Podczas konferencji goście zapoznają się ze szczegółami prowadzenia inwestycji PPP w sektorze wodno-kanalizacyjnym, bazując na doświadczeniach polskich gmin. Swoją wiedzą i podzielą się również włodarze i inwestorzy z Niemiec, Czech i Rumunii, którzy mają już doświadczenia w inwestycjach w formule PPP. 

Najważniejszym czynnikiem w Partnerstwie Publiczno-Prywatnym jest rzeczywiste "partnerstwo". Gwarantuje ono zrozumienie potrzeb, ale także ryzyk po obu stronach - pomiędzy samorządami a biznesem. Cieszy fakt, że przykładów doskonałej współpracy w tym obszarze jest coraz więcej, także w obszarze gospodarki wodno-kanalizacyjnej. Woda to podstawowy, strategiczny surowiec naturalny - od jej jakości i dostępności zależy zdrowie obywateli. Wiąże się to z olbrzymią odpowiedzialnością. Dlatego właśnie planując budowę, rozbudowę lub też modernizację sieci wodno-kanalizacyjnej warto wziąć pod uwagę formułę partnerstwa publiczno-prywatnego.
Izabela Rakuć-Kochaniak
Prezes Zarządu Fundacji Veolia Polska

Podczas konferencji poruszymy takie zagadnienia jak:

  • doświadczenia realizacji inwestycji wodno-kanalizacyjnych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej 
  • transparentność i bezpieczeństwo przedsięwzięć PPP
  • finansowanie projektów PPP w różnych modelach oraz możliwość łączenia środków unijnych z partnerstwem publiczno-prywatnym
  • czynniki sukcesu i porażek w realizacji inwestycji
  • jak właściwie zaplanować projekt i gdzie szukać wsparcia.

Partnerstwo publiczno-prywatne to często jedyna możliwość realizacji ia inwestycji w infrastrukturze wod-kan. Prognozy na najbliższe lata przewidują zmniejszone środki na dofinansowania tego typu inwestycji. Formuła PPP gwarantuje elastyczność i optymalizację rozwiązań oraz kosztów projektów.